15.12
2015

Konferencja prasowa podsumowująca projekt "Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną"

W dniu 11 grudnia 2015r. w Hotelu Esperanto*** odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. "Ochrona Bociana Białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną" dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosysteów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
 

Podczas konferencji Pani Sylwia Grudzińska Dyrektor PROT, jednocześnie koordynator projektu, zaprezentowała zrealizowane działania projektowe, tj. organizacja konferencji inaugurującej projekt, organizacja eventów promocyjno-informacyjnych „Podlaskie Bociani Raj” w największych miastach Polski, warsztaty edukacyjne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli, wykonanie i wydruk materiałów promocyjnych, utworzenie informacyjno-promocyjnej strony internetowej www.bocian.podlaskieit.pl, organizacja seminariów dla dziennikarzy i touroperatorów z Polski i Niemiec. Kończąc swoją prezentację przedstawiła osiągnięte wskaźniki, które zostały osiągnięta, a nawet znacząco przekroczyły te zakładane. Następnie Pan Piotr Znaniecki Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju „Agro Group” – partner projektu – opowiedział o znaczeniu podjętych działań projektowych na rzecz ochrony gatunku Bociana Białego. Podkreślając znaczenie przeprowadzonych 200 warsztatów edukacyjnych dla 8000 uczniów oraz 4 szkoleni dla ponad 100 nauczycieli. Na zakończenie wystąpił Pan Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przedstawiając wyzwania w zakresie ochrony gatunku Bociana Białego. Ponad to przybliżył uczestnikom konferencji założenia oraz cele Projektu LIFE na lata 2016-2020.

Po konferencji odbył się obiad, który dla uczestników konferencji był okazją do dalszych rozmów w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony różnorodności ekologicznej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń ngo, mediów, uczelni wyższych, szkół.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu.

FOTORELACJA.

 

 

 

 

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" serdecznie zapraszają na konferencję podsumowującą projekt pn. "Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną", która odebędzie się 11 grudnia 2015r. w Hotelu Esperanto***, Białystok.

Projekt dofinansowany został z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a jego głównym celem był wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych,w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

Podczas konferencji przestawiona zostanie tematyka, cele oraz efekty realizowanego projektu. Omówione zostaną działania projektowe i ich znaczenie na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej. Podjęty zostanie również temat wyzwań w zakresie ochrony gatunku Bociana Białego. Po konferencji zaplanowany jest obiad, który będzie okazją do podjęcia dalszych rozmów oraz działań.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju,  turystyki przyrodniczej oraz mediów.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 8 grudnia 2015r. na e-mail: urszula.laszczewska@podlaskieit.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Program konferencji
 Formularz zgłoszeniowy

 

Kategoria: Projekty i konkursy realizowane w regionie, Autor: Paulina Januszko, Data publikacji: 2015-12-18