14.12
2015

III Edycja Konkursu Historycznego „Polska… Nasza Niepodległa”

 

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku organizuje trzecią edycję Konkursu Historycznego „Polska… Nasza Niepodległa”. Tematem przewodnim jest jubileusz chrztu Polski: „1050 lat od Chrztu Polski – 1050 lat Dziejów Narodu i Państwa Polskiego”. Konkurs skierowany jest do uczniów z całej Polski, ze wszystkich etapów edukacyjnych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, przedszkola).

Celem Konkursu jest pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia Polaków o jednym z najważniejszych wydarzeń w ponad tysiącletniej historii Polski – decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu w 966 r. Wydarzenie to rozpoczęło dzieje Państwa  i Narodu Polskiego, wprowadziło Polskę do rodziny krajów chrześcijańskich, a także w świat kultury greckiej i rzymskiej. Przyjęcie chrztu to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Konkurs służy promocji edukacji historycznej dzieci i młodzieży. Jest świetną lekcją patriotyzmu poprzez przypomnienie postaci historycznych, które swoim życiem pokazały, jak ważne jest umiłowanie ojczyzny. Konkurs promuje postawę szacunku dla minionych pokoleń ukazując jak cenną wartością jest wolność i niepodległość, o którą walczyli. Uczy także młodzież, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, a o dobro ojczyzny trzeba dbać na co dzień. W obecnym świecie, w którym  relatywizuje się wiele pozytywnych wartości, ukazanie młodzieży czym jest patriotyzm, tolerancja, szacunek  i miłość do Ojczyzny stanowi jedną z podstaw powstania tego konkursu.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Najpierw szkoły przesyłają zgłoszenia. Test wiedzy (etap I szkolny) w całym kraju odbędzie się 11 stycznia 2016r. Forma i dokładny termin przeprowadzenia testu finałowego (marzec 2016)  zostanie przekazana zakwalifikowanym uczniom w oddzielnej informacji. Następnie, po zakończeniu etapu szkolnego, do 22 lutego 2016r. szkoły wysyłają do Organizatora wybrane najlepsze prace wraz z metryczkami i protokołem z prac Komisji Szkolnej. Po dokonaniu oceny wszystkich nadesłanych prac Komisja Główna sporządzi listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej kategorii i typu szkoły. Etap finałowy Konkursu, podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w kwietniu 2016 r. 
w siedzibie Organizatora w Białymstoku.

W  konkursie mogą brać udział i podnosić swoje umiejętności oraz wiedzę wszyscy uczniowie, zarówno interesujący się historią (test wiedzy), jak i uzdolnieni artystycznie (praca plastyczna/fotografia/album), czy interesujący się technikami multimedialnymi (film/prezentacja multimedialna).

Zgłoszenia należy wysłać do końca grudnia, wykonane prace do 22 lutego 2016 roku na adres:  Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, 
z dopiskiem „KONKURS”

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Patronów Konkursu.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zawarte są w załączonym Regulaminie !

Patronaty honorowe: Prezydent Miasta Białegostoku, JE Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, JE Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

Patronat edukacyjny: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” w Białymstoku,  Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku, Wydawnictwo "Nowa Era”, MODM w Białymstoku.

Patronat medialny:    TVP HISTORIA, Gość Niedzielny, TVP Białystok, portal historyczny „Dzieje.pl”, zabytek.pl.

Ostateczna lista patronów zostanie opublikowana na stronie www.zsbg.bialystok.pl w zakładce Konkurs, we właściwym czasie.

Dane kontaktowe Organizatora Konkursu

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku im. Stefana Władysława Bryły

ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok

tel. 85-7408131,   email:  zsbg@zsbg.bialystok.pl

email konkursowy: konkurs.niepodlegla@gmail.com

koordynatorzy konkursu:

Marek Żmujdzin, marekzmujdzin@o2.pl, tel. 603980534

Dorota Woińska-Żmujdzin, woinskad@wp.pl

POWODZENIA!!!

Regulamin

Folder

Załączniki

 

 

plakat-3Konkurs-chrzest.jpg

Kategoria: Projekty i konkursy realizowane w regionie, Autor: Paulina Januszko, Data publikacji: 2015-12-18