25.09
2015

II Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

II Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku, dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dobiegł końca.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku po raz drugi zgromadził ponad tysiąc gości z Polski oraz z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Łotwy i innych krajów Europy. Przedsiębiorcy, przedstawiciele biznesu i nauki, liderzy życia gospodarczego, eksperci i politycy debatowali przez dwa dni nad najważniejszymi dla Polski Wschodniej gospodarczymi kwestiami.

Wiedzą i doświadczeniem na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku podzielili się m.in.: Mieczysław Kazimierz Baszko, marszałek województwa podlaskiego, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, premier RP w latach 1997-2001, Michał Chabros, Chargé d`Affaires Polski na Białorusi, Stanisław Ciosek, przewodniczący Polsko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, członek Rady Ambasadorów Europejskiej Akademii Dyplomacji, ambasador RP w Moskwie w latach 1989-1996, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. polityki afrykańskiej, azjatyckiej i bliskowschodniej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Jacek Kapica, podsekretarz stanu, Szef Służby Celnej, Ministerstwo Finansów RP, Ilgvars Kļava, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Łotewskiej w RP, Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Jarosław Niewierowicz, minister energetyki Litwy w latach 2012-2014, prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, Natallia Nikandrava, dyrektor Narodowej Agencja Inwestycji i Prywatyzacji (NAIP) na Białorusi, Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki RP, Lech Pilecki, prezes Podlaskiego Klubu Biznesu, konsul honorowy Mołdawii w Białymstoku, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Iwona Wendel, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP i Maciej Żywno, wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 

Wśród przedstawicieli biznesu, którzy wzięli udział w II edycji największej debaty o problemach i gospodarce Polski Wschodniej byli m.in.: Edward Bajko, prezes Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek, Artur Czepczyński, prezes ABC-Czepczyński, Dariusz Daniluk, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska, Grzegorz Dolecki, wiceprezes ds. operacyjnych PGE Dystrybucja, Leszek Marek Gołąbiecki, prezes UNIBEP, Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich, Jarosław K. Jurak, prezes Danwood, Witold Karczewski, prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Białymstoku, wiceprezes Contractus, Andrzej Mochoń, prezes, dyrektor Targi Kielce, Witold Orłowski, główny ekonomista, PwC, członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Henryk Owsiejew, przewodniczący rady nadzorczej Malow, Katarzyna Rutkowska, prezes AC SA, Krzysztof Sadowski, prezes ENEA Wytwarzanie, Jacek Socha, wiceprezes i partner działu doradztwa biznesowego PwC, minister skarbu państwa w latach 2004-2005, Radosław Stępień, wiceprezes, pierwszy zastępca prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wojciech Strzałkowski, prezes MTC PLUS, Maciej Szumski, prezes Plum.

Przeszło 300 uczniów i nauczycieli białostockich szkół ponadgimnazjalnych, uczestniczyło w projekcie towarzyszącym debatom Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku pod nazwą EEC – Liderzy Przyszłości. Spotkanie dla młodzieży poprowadzili współorganizatorzy inicjatywy: Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego i Adam Walicki, prezes Resursy Podlaskiej, a udział wzięli: Robert Ciborowski, prorektor ds. ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku, Maciej Szumski, prezes Plum, Emilia Andrzejewska, założycielka Baristacji, Adam Ławicki, CEO White Hill oraz Adam Zdanowicz, designer, założyciel MAD Bicycles.

Podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, firma doradcza PwC zaprezentowała „Raport o miastach. Białystok”, analizujący sytuację społeczno-gospodarczą jednego z dwunastu dużych miast Polski, należących do Unii Metropolii Polskich.

W dniach 24-25 września 2015 r., podczas największej debaty o gospodarce Polski Wschodniej, odbyło się ponad 30 debat tematycznych z udziałem ponad 100 prelegentów, wręczenie wyróżnień w konkursach Top Inwestycje Polski Wschodniej oraz TOP Pracodawcy Polski Wschodniej, a także spotkanie gospodarcze Polska-Litwa.

Tematyka Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku objęła zagadnienia takie jak: Europa Wschodnia – gospodarka, współpraca, przyszłość, pogranicze – szanse w sąsiedztwie, regiony Polski Wschodniej – horyzont 2020, biznes w Polsce Wschodniej, problematykę geopolitycznych uwarunkowań rozwoju gospodarki na wschodzie Europy, kwestie bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i transgranicznej, znaczenie wielkich inwestycji infrastrukturalnych oraz szczegółowe analizy istotnych gałęzi gospodarki – energetyki, rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, handlu, turystyki i hotelarstwa.

Miejscem dwudniowej dyskusji o najważniejszych kwestiach gospodarczych Polski Wschodniej była Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku – debata o relacjach gospodarczych i handlowych między Unią Europejską i Wschodem Europy to naturalna kontynuacja i dopełnienie dotychczasowych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Organizatorem obu konferencji biznesowych jest Grupa PTWP.

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.

                                                                                                                  

Kategoria: Projekty i konkursy realizowane w regionie, Autor: Paulina Januszko, Data publikacji: 2015-09-28