23.09
2020

Zostań Miejscem Przyjaznym Rowerzystom

Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
 
Ilustracja do artykułu 6. Wzór plakietki MPR.jpg
 

Zapraszamy:

  1. OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe); Usługi hotelowe mogą być świadczone w obiektach hotelarskich oraz w innych (nieskategoryzowanych) obiektach. Nieskategoryzowany obiekt powinien spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych przedsiębiorca/rolnik ma obowiązek zgłosić taki obiekt do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia tego obiektu).
  2. ATRAKCJE TURYSTYCZNE do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
  3. OBIEKTY GASTRONOMICZNE zakłady lub punkty gastronomiczne, stałe lub sezonowe, których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos, (np. restauracje, bary);
  4. INFORMACJE TURYSTYCZNE punkty i centra informacji turystycznej stanowiące miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem oraz należące do sieci informacji turystycznej spełniające wymogi określone przez Polską Organizację Turystyczną, oznakowane specjalnym znakiem „i”, zgodnie z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Kategoria ta nie może być przyznawana innym podmiotom, u których usługi informacji turystycznej są dodatkowym obszarem działania w ramach prowadzonej działalności.
  5. POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (dworce autobusowe/kolejowe, sklepy i serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stacje paliw, centra handlowe, sklepy wielobranżowe, uzdrowiska oraz biura podróży).

zlokalizowane na obszarze województwa podlaskiego położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (wykaz gmin stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu współpracy)

do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia. W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego).

Nabór jest ciągły.

Niezbedne dokumnety odnośnie nabory znajdują sie pod linkiem https://www.wrotapodlasia.pl/pl/sport/sciezki_rowerowe/miejsca-przyjazne-rowerzystom.html 

 
 
 
Kategoria: Działania promocyjne, Autor: Bożena Pogorzelska, Data publikacji: 2020-09-23