16.01
2016

Współpraca transgraniczna Augustowa i Grodna

We wtorek (12 stycznia) odbyło się spotkanie przedstawicieli branży turystycznej z Augustowa i Grodna prowadzone przez burmistrza Wojciecha Walulika i naczelnika wydziału sportu i turystyki z Grodna Olega E. Andriejczika. Narady miały na celu omówienie perspektyw współpracy transgranicznej między obydwoma samorządami.

 

Dwustronne spotkanie zaowocowało ustaleniem wstępnego harmonogramu wspólnych działań mających na celu rozwój turystyki w obszarze Kanału Augustowskiego po polskiej i białoruskiej stronie. Ważnym aspektem obrad była także prezentacja zainteresowanych współpracą międzyregionalną przedsiębiorców z branży turystycznej z Augustowa i Grodna. Omówiono także kwestie związane z rozwojem infrastruktury wokół Kanału, jak również możliwości wprowadzenia ułatwień w ruchu bezwizowym na lokalnych przejściach granicznych zgodnie z obowiązującym prawem i umowami międzynarodowymi.

– Mam nadzieję, że to dobry początek dalszej współpracy transgranicznej z Białorusią. Jestem przekonany, że efektywne współdziałanie na rzecz rozwoju turystyki w obszarze Kanału Augustowskiego przyniesie w rezultacie praktyczną korzyść obu regionom. – podkreślił na zakończenie spotkania burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Kolejne spotkanie ze stroną białoruską zostało zaplanowane na wiosnę 2016 r. – tym razem odbędzie się ono w Grodnie. 

Za: UM Augustów

Kategoria: Działania promocyjne, Autor: BA, Data publikacji: 2016-01-16