24.11
2020

Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna zleciła przeprowadzenie badań związanych między innymi z inwentaryzacją obiektów agroturystycznych w województwie podlaskim, co pozwoliło zaktualizować dane dotyczące potencjału turystycznego obszarów wiejskich.

Operacja pt. “Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podlaskiego” została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

W badaniu wykorzystano zestaw metod i technik badawczych wzajemnie się uzupełniających i pozwalających zastosować triangulację metodologiczną. Wykorzystano zróżnicowane źródła informacji i różnych informatorów (triangulacja danych) oraz różne metody i techniki badawcze (triangulacja metod badawczych). Wykorzystano techniki desk research, CAPI, CAWI i CATI. Z respondentami spotykano się osobiście, ale główny nacisk badań był położony na kontakt elektroniczny (przygotowano kwestionariusz ankiety rozsyłany drogą e-mail’ową) oraz telefoniczny.

Dzięki badaniu stanu i perspektyw rozwoju agroturystyki w województwie określono potencjał tego sektora, a także przestrzenne rozmieszczenie obiektów agroturystycznych w terenie. Zidentyfikowanych i zweryfikowanych zostało prawie 800 podmiotów świadczących usługi turystyczne, zaś w samym badaniu wzięło udział ponad 200 kwaterodawców. Pozyskano dane dotyczące między innymi dostosowania obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także usług czy produktów rolnych oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne. Raport uwzględnia rekomendacje zarówno dla kwaterodawców, jak i instytucji działających na ich rzecz oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Raport “Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie podlaskim” znajduje się poniżej:

Pobierz PDF

 

Kategoria: Działania promocyjne, Autor: Bożena Pogorzelska, Data publikacji: 2020-11-24